Sukututkija Ahti Kopperi on koonnut Suomen Silvastit ja Silvastien suvun vaiheita uuteen sukukirjaan. Sukukirja julkaistiin sukuseuran juhlassa 17. heinäkuuta 2011 Pieksämäellä.


Sukukirja on nyt valmiina. Kirjaan tuli runsaasti tarinoita ja valokuvia. Kirja on B5-kokoinen, lankasidottu ja kluuttikantinen. Siinä on myös lukunauha. Hakemisto sisältää kaikki henkilöt sukunimillään.


Sukukirjan saat ottamalla yhteyttä sukuseuran hallituksen jäseneen. Jäsenhinta on 50 € + toimituskulut, muille kirjan hinta on 65 € + toimituskulut.

 

Sukukirja

Kevät 2008Silvastien sukukirja jo varsin pitkällä –

sukutietojen tarkistus käynnissä
Silvastien sukukirjan kirjoitus on edennyt jo melko pitkälle. Yli puolet koko kirjasta on kirjoitettu. Väestörekisterin tiedot Silvasteista on siirretty sukukirjoihin, joita on tällä hetkellä vielä neljä: Pieksämäki-Joroinen, Sakkola, Kalajoki ja Sievi. Kirjoissa on jo nyt mukana lähes 7000 henkilöä. Kirjan selkeistä hakemistoista löytyvät kaikki henkilöt kaikilla nimillään, joilla he ovat elämänsä aikana esiintyneet. Tällä hetkellä kirjoista puuttuu vielä 52 Silvasti-perheen tiedot, heidän tavoittamisensa on juuri nyt käynnissä. Sukukirja on valmiina suuressa sukujuhlassa vuonna 2011.


Sukukirjan valmistuminen voi tuntua kaukaiselta, mutta sitä se ei ole. Työtä on vielä runsaasti ja jokaisella perheellä on vuorossa omien tietojensa täydentäminen. Sukukirjan tietojen tarkistaminen alkaa tänä talvena Pieksämäen-Joroisten Silvastien sukuhaarasta. Työ jatkuu vuoteen 2010 saakka ja kaikkiaan tarkistuskirjeen saa noin 1000 suvun jäsentä. Kirjeessä ovat nähtävänä kirjassa nykyisin olevat omat tietosi, siinä on myös yksilöity, mitä tietoja vielä puuttuu. Kun saat oman kirjeesi, palauta se hyvissä ajoin. Niin seuraavaan työvaiheeseen eli sukutarinoiden, historiikin ja valokuvien lisäämiseen jää riittävästi aikaa.


Kirjaa varten tarvitaan myös valokuvia ja sukutarinoita. Melkoisesti kuvia onkin jo koossa, mutta hyvässä kirjassa kuvia on paljon, yksi kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Jos löydät piironkisi laatikosta, ullakolta tai albumeista hyviä otoksia suvusta, toimita ne heti kirjan tekijälle sukukirjaa varten. - Muistathan ennen kuvien lähettämistä kuitenkin tarkistaa, että jokaisen kuvan taakse on merkitty ketä kuva esittää. Kuvat palautetaan niiden skannauksen jälkeen takaisin.


Sukutarinoita mahtuu myös runsaasti sukukirjaan. Sinunkin sukuhaarasi on tarinan arvoinen! Tartu siis arkailematta kynään tai peräti tietokoneen näppäimistöön ja laita isovanhempiesi, vanhempiesi tai omat muisteluksesi kirjalliseen muotoon. Kaikki saapuvat sukutarinat julkaistaan. Kielioppivirheitäkään ei tarvitse pelätä, koska tekstit muokataan ja palautetaan tarkistettaviksi ennen julkaisua.


Sukuseurassa on nyt jo 230 jäsentä. Kun kaikki saavat tiedon sukuseurasta ja sukukirjahankkeesta, uskotaan jäsenmäärän nousevan 300:aan. Kun sukuseuran jäsenmäärä on oikeassa suhteessa suvun kokoon, ei kirjahankkeen toteuttaminen tuota taloudellisia vaikeuksia. Muista siis maksaa vaatimaton 15 euron jäsenmaksusi. Myös perheenjäsenten jäsenmaksut ovat nyt tervetulleita.


Valmiin kirjan arvioitu sivumäärä on 600 sivua ja myyntihinta sukuseuran jäsenille vain 50 €. Muut kuin sukuseuran jäsenet joutuvat maksamaan kirjasta 70 euroa, joten siksikin kannattaa nyt olla sukuseuran jäsen. Kirjahankkeen kannattavuus perustuu ratkaisevasti painosmäärästä, joka lasketaan ennakkotilausten mukaan. Palauta siis tiedotteen mukana tuleva kirjatilauskorttisi. Muista samalla varata kirjat myös lapsillesi. Kyseessä on arvoteos, joka uusitaan vasta sukupolven kuluttua. Levitä tietoa kirjasta myös lähisukuusi.


Parhaiten ajan tasalla sukuseuran ja sukukirjan vaiheista pysyt seuraamalla säännöllisesti sukuseuran omia www-sivuja.


Sivujen laatijana toimii jatkossa sukuseuran sihteeri Tuomo Silvast. Sivuston kautta voit myös toimittaa sukutietosi, tehdä kirjatilauksen tai vaikkapa ottaa yhteyttä hallituksen jäseniin. Tämän tiedotteen mukana postitetaan myös sukuseuran uusi esite. Siihen on tiivistetysti koottu tärkeimmät asiat sukuseurasta. Esitteessä olevan repäistävän jäseneksi ilmoittautumiskortin voit antaa vaikka lähisukuusi henkilölle, joka ei vielä ole mukana sukuseuran toiminnassa.


Palautettanne odottaen,


Ahti Kopperi


Savo-Karjalan Sukututkimustoimisto

Ruoritie 11, 82500 KITEE


013 - 229 119 tai 0500 - 229 119

ahti.kopperi@telemail.fi

www.telemail.fi/ahti.kopperi

Tammikuu 2010


Kerää suvustasi tarinoita, elämänkertoja, tapahtumia ja valokuvia. Kirjaa ylös kertomuksia paikkakunnastasi, asuintalostasi, lapsuudenkodistasi. Voit kirjoittaa omasta elämästäsi tai haastatella vanhempiasi.

- Useiden sukujen sukukirjoissa on kuvia ja sukutaulukoita, mutta ei tarinoita näiden ihmisten elämästä ajasta. Tehdään meidän kirjastamme eloisampi!


Lähetä valokuvista hyvälaatuiset paperikopiot tai tarkkuudeltaan 300 dpi digikuvia TIFF-muodossa. Lähetä vain mustavalkokuvia. Merkitse kuviin ketä kuvissa on, kuvauspäivämäärä ja kuvauspaikkakunta.


Sukukirjassa on nyt 620 sivua, ja henkilöitä noin 12 000. Henkilömäärä kasvanee 15 000 tienoille kirjan valmistumiseen mennessä ja sivumäärä tullee olemaan noin 750.Sukutietojen tilanne


Luovutetun alueen seurakuntien Silvastit 1900-luvun osalta, ja Siirtokarjalaisten tie -teoksen Silvastit, ovat sukukirjassa.


Sukukirjaan on myös jo sijoitettu olennaisilta osiltaan seuraavien seurakuntien asiakirjat:

Hankasalmi, Haukivuori, Joroinen, Juva, Kalajoki, Laukaa, Pieksämäki, Rantasalmi, Rautu, Sievi ja Sakkola.


HisKi-tietokantalistaus on niin ikään hyödynnetty sukukirjassa. Saapuneiden sukutietojen keräyslomakkeiden tiedot on lisätty sukukirjaan Jepuaa, Uuraisia ja Lapinjärveä lukuun ottamatta.


Väestörekisterin 882:sta Silvastien perheestä 42 (4,8%) on vielä löytymättä.


Tietojen tarkistuskirjeitä on lähetetty noin 400 kpl. Kirjeitä lähetetään vielä yli 1000 kpl.

Kesä 2010


Valmiissa sukukirjassa on noin 860 sivua ja yli 15 000 henkilön nimet.

Sukukirjan ennakkomyyntihinta sukuseuran jäsenille on 50 € ja muille 70 €. Ennakkomyynti päättyi 31. maaliskuuta 2011. Postitse lähetettävien tilausten hintaan lisätään vielä toimituskulut. Koska sukukirjan sivumäärä on kasvanut alkuperäiseen arvioon nähden, kirjan hinta on 1. huhtikuuta 2011 alkaen sukuseuran jäsenille 65 € + toimituskulut ja muille 85 € + toimituskulut.


Ahti Kopperi on tutkinut runsaasti arkistoja ja siirtänyt suvun tiedot sukukirjaan. Tietoja on hankittu myös maistraateista, väestörekisterikeskuksesta, monista nettitietokannoista ja kirjoista. Monet tiedot on vielä tarkistettu suvun jäseniltä.


Ahti Kopperi ottaa vastaan sukukirjatilaukset kirjan julkistamiseen, sukukokoukseen 2011 saakka. Sen jälkeen sukukirjaa saa sukuseuralta.

Myös sukukirjan välitulosteita ja sukutauluja voi ostaa Ahti Kopperilta.


Savo-Karjalan Sukututkimustoimisto

Ruoritie 11, 82500 KITEE

Puh. 013 - 229119 tai 0500 - 229119

ahti.kopperi@telemail.fi

www.telemail.fi/ahti.kopperi